„Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść” – monografia pokonferencyjna

Doczekaliśmy się! Parę dni temu została sfinalizowana publikacja pokonferencyjnego tomu „Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść”. Książka jest właśnie w drodze do autorów, a do niektórych z nich już nawet dotarła. 12901477_1172817469397472_1763812596772661946_o

Publikacji – z powodu niewielkiego nakładu – nie będzie można kupić, ale niebawem ukaże się ona w wersji elektronicznej. Dziś natomiast, żeby przybliżyć ideę całego przedsięwzięcia, publikujemy fragment wstępu autorstwa Karoliny Koprowskiej:

Wieś staje się obecnie przedmiotem licznych dyskusji, zyskuje nowe odsłony i (re)interpretacje zarówno w różnych dziedzinach sztuki (literaturze, filmie, teatrze czy projektach artystycznych), jak i tekstach krytycznych. Problematyka ta nieustannie powraca, domagając się przepracowania, przewartościowania oraz ponownej lektury krytycznej. Liczne symptomy zainteresowania tym tematem we współczesnej kulturze, sztuce i literaturze wskazują na istniejącą potrzebę mówienia o wsi. Obok nostalgicznych i sentymentalnych powrotów do wsi oraz aktualizowania jej wyidealizowanego portretu „wsi spokojnej, wsi wesołej”, pojawiają się również inne opowieści. Opowieści, które proponują nowy sposób jej postrzegania i mierzenia się z jej dziedzictwem, a tym samym przekonują o konieczności spojrzenia na ten temat z różnych perspektyw. Wydaje się jednak, że kulturowy zwrot ku wsi wymaga pogłębionej analizy naukowej oraz reorientacji pola badawczego, skoncentrowanego dotychczas przede wszystkim na studiach miejskich, a ponadto wypracowania nowych metod i pojęć do jej opisu. (…)

Mamy nadzieję, że publikacja ta pokaże przede wszystkim możliwość różnych spojrzeń na problem wsi, a także sposobów analizy literackich i wizualnych reprezentacji, artystycznych wytworów środowiska wiejskiego oraz zjawisk społecznych i kulturowych zachodzących w tym kręgu. Pragniemy również, aby zamieszczone w publikacji artykuły były zaproszeniem i impulsem do kolejnych dyskusji i jednocześnie do przeformułowania centrum pola badawczego. Zaprezentowane tu poszukiwania młodych badaczy uświadamiają ponadto, że temat ten jest istotny nie tylko na płaszczyźnie badań naukowych, ale również ze względu na formowanie się polskiej pamięci i tożsamości zbiorowej.