„Centaury” – relacja

Na stronie akcji „Oznacz Płaszów” można przeczytać relację ze współorganizowanych przez KNALiK wydarzeń poświęconych osobie i twórczości Zuzanny Ginczanki (link).

My natomiast zamieszczamy poniżej trochę zdjęć z tychże wydarzeń.
Fotografowali: Andrzej Głuc, Klaudia Olender i Daria Kołecka.

 

 

Krzyk mody – plakat

Można już oglądać plakat organizowanej przez KNALiK ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Krzyk mody: przemiany, zjawiska, kierunki badawcze”, która odbędzie się 13 i 14 maja. Zapraszamy na Grodzką!

plakat krzyk mody B1 program 2i2-page-001.jpg

DKK | „Księżyc myśliwych” (fotorelacja)

Udostępniamy kilka zdjęć ze zorganizowanego w ramach DKK spotkania z  autorkami „Księżyca myśliwych”, książki niezwykłej, bo napisanej wspólnie przez osoby, które do końca procesu twórczego nigdy się nie spotkały. Z paniami Katarzyną Krenz i Julitą Bielak rozmawiali Małgorzata Sury i Tomasz Wawer.

„Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść” – monografia pokonferencyjna

Doczekaliśmy się! Parę dni temu została sfinalizowana publikacja pokonferencyjnego tomu „Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść”. Książka jest właśnie w drodze do autorów, a do niektórych z nich już nawet dotarła. 12901477_1172817469397472_1763812596772661946_o

Publikacji – z powodu niewielkiego nakładu – nie będzie można kupić, ale niebawem ukaże się ona w wersji elektronicznej. Dziś natomiast, żeby przybliżyć ideę całego przedsięwzięcia, publikujemy fragment wstępu autorstwa Karoliny Koprowskiej:

Wieś staje się obecnie przedmiotem licznych dyskusji, zyskuje nowe odsłony i (re)interpretacje zarówno w różnych dziedzinach sztuki (literaturze, filmie, teatrze czy projektach artystycznych), jak i tekstach krytycznych. Problematyka ta nieustannie powraca, domagając się przepracowania, przewartościowania oraz ponownej lektury krytycznej. Liczne symptomy zainteresowania tym tematem we współczesnej kulturze, sztuce i literaturze wskazują na istniejącą potrzebę mówienia o wsi. Obok nostalgicznych i sentymentalnych powrotów do wsi oraz aktualizowania jej wyidealizowanego portretu „wsi spokojnej, wsi wesołej”, pojawiają się również inne opowieści. Opowieści, które proponują nowy sposób jej postrzegania i mierzenia się z jej dziedzictwem, a tym samym przekonują o konieczności spojrzenia na ten temat z różnych perspektyw. Wydaje się jednak, że kulturowy zwrot ku wsi wymaga pogłębionej analizy naukowej oraz reorientacji pola badawczego, skoncentrowanego dotychczas przede wszystkim na studiach miejskich, a ponadto wypracowania nowych metod i pojęć do jej opisu. (…)

Mamy nadzieję, że publikacja ta pokaże przede wszystkim możliwość różnych spojrzeń na problem wsi, a także sposobów analizy literackich i wizualnych reprezentacji, artystycznych wytworów środowiska wiejskiego oraz zjawisk społecznych i kulturowych zachodzących w tym kręgu. Pragniemy również, aby zamieszczone w publikacji artykuły były zaproszeniem i impulsem do kolejnych dyskusji i jednocześnie do przeformułowania centrum pola badawczego. Zaprezentowane tu poszukiwania młodych badaczy uświadamiają ponadto, że temat ten jest istotny nie tylko na płaszczyźnie badań naukowych, ale również ze względu na formowanie się polskiej pamięci i tożsamości zbiorowej.

DKK | „Dobrze się myśli literaturą”

12527989_1040127802697215_89857318_nNasz Dyskusyjny Klub Książki pozostaje w orbicie eseistyki. Po burzliwej dyskusji o książce prof. Markowskiego przyszła pora na spotkanie dotyczące najnowszego zbioru esejów Ryszarda Koziołka „Dobrze myśli się literaturą”. Jako prawdziwi wyznawcy i fani tytułowego wyrażenia nie mogliśmy sobie odmówić rozmowy o myśleniu literaturą i o literaturze.

Poruszyliśmy tematy z zakresu socjologii literatury, zastanowiliśmy się nad jej związkami z życiem codziennym i z akademią. Koziołek jako historyk literatury i pedagog przykłada ogromną wagę do określenia miejsca, z którego mówi. Pytaliśmy o sens tego gestu i jego konsekwencję. Pochyliliśmy się nad przemycanymi na kartach poszczególnych tekstów silnymi tezami o etosie inteligenckim, wciąż dla profesora żywym, mimo jego bardzo liberalnych poglądów na temat wspólnoty czytających.

Jednak tym, co najbardziej nas zaintrygowało było przywiązanie autora do kategorii afektu oraz jego realizacja w zbiorze. Różniliśmy się co 12498741_1040127719363890_966863711_ndo zdania czy było to wyznanie w pełni szczere czy mające na celu uspójnienie tekstów zawartych w książce. Zarzucaliśmy jej autorowi pewną „szkolność” recenzji, poczytując mu jednak za zaletę wskrzeszanie i aktualizowanie lektur pozytywistycznych – trzeba Wam bowiem wiedzieć, że wszystko jest tu widziane z punktu widzenia ostatniego już chyba pozytywisty.

I być może gdyby nie różnice między „Deklaracjami” a czynami poświadczonymi w tekście bylibyśmy nieco mniej krytyczni. Nie da się bowiem uniknąć pytania: dla kogo jest przeznaczona książka Ryszarda Koziołka…? My nie do końca jesteśmy pewni czy swoją erudycją nie przerośnie „zwykłego czytelnika”, a swoim przewidywalnym doborem lektur – nie znudzi studentów polonistyki.
12674524_1040127659363896_808755214_n
Po dyskusji, wciąż mając w głowie pojęcie „kanonu rozproszonego” postanowiliśmy powtórzyć grę w upokorzenie wspomnianą w książce. I tak czas upłynął nam na próbach poszukiwania dziesięciu utworów, które przeczytaliśmy wszyscy lub (w kolejnych wariacjach) tych, których nie przeczytał nikt. Naszymi mniej lub bardziej wstydliwymi wynikami chwalić się nie przystoi, możemy jednak zdradzić, że nie znalazła się ani jedna osoba, która nie miałaby za sobą lektury obowiązujących na studiach tekstów teoretycznych. Literacka zabawa – jak to wśród polonistów – szybko przerodziła się w formułowanie wniosków natury uniwersalnej. Musieliśmy uznać zasadność zmian raportowanych przez Ryszarda Koziołka; wspólnota czytelników uległa nieodwracalnym zmianom. Jednak czyta i dyskutuje dalej!

Magdalena Kargul